אתה כאן :
השלב הראשון בגביע

June 16, 2018 in the village. Vasilievsky in the Moscow region in the first stage of the Red Wings 2018 Cup Cross Country in the Open China class 1st place was occupied by Artem Zubkov BSE RED WINGS on the motorcycle BSE RTC 300R. Congratulations !!

1


2

ללא חתימה התחל מחדש הבא